ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — จีน [x] เฉิงตู [x]

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

ก่อนขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดสินค้าแห่ใหม่ ักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่้องทราบถึงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง ... ... ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยใจีน ณ นครเฉิงตู ก่อนขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดสินค้าแห่ใหม่ ... ... อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่มีกำลังซื้เพิ่มขึ้ กลายเป็นที่ยอมรับและถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลกในการที่จะแสวงหาโอกาสเข้ามาทำการค้าการลงทุนเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในตลาดยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ... ... และเดินหน้าพัฒนาอย่างต่เนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและคมนาคมทั้และต่างประเทศของภูมิภาคจีนตะวันตก นครเฉิงตูได้รับการจัดอันดับให้เป็เมืองที่มีศักยภาพการพัฒนาลำดับที่ ... ... และอันดับที่ 3 คือ นครเสินเจิ มีพื้นที่รองรับโครงการก่อสร้างทั้งสิ้ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยใจีน ณ นครเฉิงตู “ตลาดนครเฉิงตู ... ... ผู้บริโภคชาวเฉิงตูยินดีจ่ายค่าผลไม้ในราคาสูง เพื่อแกกับผลไม้สดที่นำข้าตามฤดูกาล แม้ว่าปริมาณความต้องการผลไม้ไทยในตลาดเฉิงตูยังไ่สูงมากเมื่อเียบกับความต้องการในนครคุนหมิง แต่ามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ... ... เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทยกับจีนตอนใี่เรารู้จักและคุ้นหูกันดี ... ... “ตลาดค้าส่งผลไม้จินหม่าเจิ้ง%/%/^ชาง”(金马正昌果品市场) ตลาดค้าส่งผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ...
China Laos R3A R3A+

มหานครฉงชิ่ จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยใจีน ณ นครเฉิงตู มหานครฉงชิ่ 1 ใ 4 มหานครของจีนที่มีการปกครองแบบขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง โดยรัฐบาลกลางจีนได้อนุมัติให้มหานครฉงชิ่แยกตัวจากมณฑลเสฉวนและยกระดับเป็ “มหานคร” แห่งที่ 4 ่อจากกรุงปักกิ่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ... ... ตังแต%/%/^่นันมามหานครฉงชิ่งก็ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน%/%/^ื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ... ... ซึ่งเ็นเตเศรษฐกิจใหม่อัน%/%/^ดับ 4 ของจี%/%/^่อจากเซินเจิ้น%/%/^ (2523) ผู่ตง (2533) และปินไห่ ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนใไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโโลยีขั้นสูงของประเทศจีนเป็นที่่าจับตามอง ... ... การที่จีนก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งใน%/%/^ประเทศที่มีพัฒนาการด้านเทคโนโยีอย่างรวดเร็ว ... ... แผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโยีฉบับแรกของประเทศเริ่มขึ้นเื่อใน%/%/^ปี 1997 ในสมัยของเติ้ง ... ... สัดส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่ต่กว่าร้อยละ 2.... ... ของรัฐบาลยุคปธน.สี จิ้น%/%/^ผิง วิสาหกิจจำนวนมากเริ่มลงทุนในวิสาหกิจภาคใหม่ที่นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากรหรือตามแนวทางปฏิบัติเดิม ... ... นครซีอาน และนครเฉิงตู ถือเป็นเืองใหญ่ทางภาคตะวันตกของจีนที่มีพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโยีอย่างเป็นรูปธรรม ...
  relevance date