ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — จีน [x]

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

... ซึ่งเป็นเขตสินค้าปลอดภาษีแห่งแรกที่อยู่ในดินแดนตอนในของจีน และ 4) การปฎิรูประบบการย้ายสำมะโนครัวชาวชนบทเข้าในเมือง ... ... และการเช่า-ซื้อที่ดินจัดตั้งโรงงานแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในมหานครฉงชิ่ง ตลอดจนให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่ลูกจางแรงงาน อาทิ ที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล ...
  relevance date