ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] เอเชีย [x] ไข่มุก [x]

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก ครองส่วนแบ่งการผลิตไข่มุกโลกถึง ... ... จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แ่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้แห่งนี้ จะต้องเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่มุกไปทั่วโลก เพื่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเล... ... หน่วยงานบริหารท้องถิ่นได้มองหาความร่วมมือจากญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศูนย์กลางการผลิตไข่มุก...
  relevance date