ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] ไข่มุก [x] อุตสาหกรรม [x]

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก ... ... จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แ่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้แห่งนี้ จะต้องเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่มุกไปทั่วโลก ... ... แม้อินโดนีเซียจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของโลก แอุตสาหกรรมไข่มุกของอินโดนีเซียยังไม่สามารถครอบครองตลาดโลกได้ ... ... หน่วยงานบริหารท้องถิ่นได้มองหาความร่วมมือจากญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศูนย์กลางการผลิตไข่มุก ...
  relevance date