ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ภาษี [x]

คอลัมน์ "โฟกดนมงกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง จีนคลาย "กฎเหล็ก" กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์"

... ในจีนจากสภาพการเก็งกำไรของนักลงทุนจีนทำให้หลายฝ่ายวิตกว่า จีนอาจจะต้องเผชิญวิกฤต "ฟองสบู่(แตก)" ่งผลให้เศรษฐกิจจีนถดถอยลงเหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาเคยประสบ ... ... ยังออกมาตรการสนับสนุนการซื้อบ้าน เช่น การยกเลิกกฎห้ามซื้อบ้านหลังที่ 2 การลดภาษีซื้อบ้าน และการลดสัดส่วนเงินดาวน์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
  relevance date