ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — มณฑลส่านซี [x] นครซีอาน [x] จีน [x]

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของนครซีอาน

... โครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายหม มุ่งเน้นการค้าในระบบอี-คอมเมิร์ซ... ... โดยที่ระบบอี-คอมเมิร์ซมีอัตราการการเติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมากในมณฑลจีนตะวันตก โดยในปี 2014 มูลค่าการค้าออนไลน์ของนครซีอานอยู่ที่ 120,000 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของมูลค่าการค้าออนไลน์ของมณฑลส่านซีและเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าการค้าออนไลน์ทั้งประเทศ...

ำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... การผลิตดินระเบิด การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจากอารยธรรมจีนก็ได้แพร่หลายไปสู่พื้นที่ต่างๆ บนเนทางสายหมและได้สร้างคุณูปการแก่อารยธรรมของโลกจวบจนปัจจุบัน ... ... ซึ่งเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนนั้น รัฐบาลมณฑลส่านซีได้อนุมัติให้รัฐบาลนครซีอานเวนคืนที่ดินผืนดังกล่าว เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการ ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนเป็นที่น่าจับตามอง ... ... โดยมีเป้าหมายสำคัญในปี 2020 ไว้ดังนี้ สัส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ... ... วิสาหกิจจำนวนมากเริ่มลงทุนในวิสาหกิจภาคใหม่ที่นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากรหรือตามแนวทางปฏิบัติเดิม ... ... และหากจะกล่าวถึงหัวเมืองที่มีการผลักดันด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเป็นพิเศษในพื้นที่จีนตะวันตกแล้ว นครฉงชิ่ง นครซีอาน และนครเฉิงตู ... ... การประกาศเป้าหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการศึกษาอย่างจริงจัง โดยในปี 1999 มณฑลส่านซีได้รับประโยชน์จากนโยบายมุ่งสู่ตะวันตก ... ... โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์เส้างสายไหมทางบกของรัฐบาล ...
  relevance date