ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — มณฑลส่านซี [x] นครซีอาน [x] เส้นทางสายไหม [x]

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของนครซีอาน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความคืบหน้าการผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาประจำนครซีอาน ... ... โดยรัฐบาลนครซีอานได้ประกาศจัดตั้งโครงการขึ้น เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานเ้นทางการขนส่งสินค้าและวิสัยทัศน์ในอนาคต... ... คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของมูลค่าการค้าออนไลน์ของมณฑลส่านซีและเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าการค้าออนไลน์ทั้งประเทศ...

ำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

บีไอซีซีอานพาท่านผู้ชมไปสำรวจ The Tang West Market ตลาดการค้าบนเนทางสายหมโบราณที่ถูกพลิกฟื้นโดยรัฐบาลมณฑลส่านซี พร้อมศึกษาโอกาสของวิสาหกิจไทยใน T... ... เดิมเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่ำคัญแห่งหนึ่งบนเนทางสายไหมที่มีความรุ่งเรืองในสมัยราชวงส์สุยและถัง ... ... และผลิตภัณฑ์จำพวกใบชา ผ้าไหม และประดิษฐกรรมต่าง ๆ ... ... รัฐบาลมณฑลส่านซีได้อนุมัติให้รัฐบาลนครซีอานเวนคืนที่ดินผืนดังกล่าว ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... โดยมีเป้าหมายสำคัญในปี 2020 ไว้ดังนี้ ัดส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ... ... วิสาหกิจจำนวนมากเริ่มลงทุนในวิสาหกิจภาคใหม่ที่นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากรหรือตามแนวทางปฏิบัติเดิม ... ... และหากจะกล่าวถึงหัวเมืองที่มีการผลักดันด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเป็นพิเศษในพื้นที่จีนตะวันตกแล้ว นครฉงชิ่ง นครซีอาน และนครเฉิงตู ... ... การประกาศเป้าหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการศึกษาอย่างจริงจัง โดยในปี 1999 มณฑลส่านซีได้รับประโยชน์จากนโยบายมุ่งสู่ตะวันตก ... ... โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์เนทางสายไหมทางบกของรัฐบาล ...
  relevance date