ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อาเซียน [x] เศรษฐกิจ [x] สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน [x] นครฝูโจว [x]

นครฝูโจวจะเป็นเมืองหลักในเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21

นครฝูโจวจะเป็นเมืองหลักในเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินได้แจ้งข่าวเศรษฐกิจจากสื่อออนไลน์ What’s on Xiamen?... ... ศูนย์กลางความร่วมมือในเส้นทางสายไหมทางทะเลระหว่างจีนและอาเซียน กล่าวคือ มณฑลฝูเจี้ยน... ... เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ค.ศ. 2014 มีการจัดตั้ง China-ASEAN Sea Products Exchange ในเขตท่าเรือ Mawei ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงกับประเทศต่างๆ...
  relevance date