ค้นหา

 
Found: 13
Where: tags — อินโดนีเซีย [x]

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รองนายกรัฐมนตรี เพื่เป็นประธานเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ... ... และแห่งที่ ๒ ที่สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ตามลำดับ) ... ... ฮ่องกงให้บรรลุเป้าหมาย ที่ั้งไว้ที่ ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ... ... โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านการเงิน ... ... ในฐานะศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ (ASEAN Digital Hub) กับศูนย์กลางนวัตกรรม ...

้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก   ที่มา ... ... ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไ้หวันที่จะสนับสนุน ความร่วมมือด้านการค้ากับประเทศแถบเชียตะวนออกฉียง้ เเชียใ้ รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ...
Taiwan

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แ่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้แห่งนี้ จะต้องเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่มุกไปทั่วโลก เพื่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเล และประมงอินโดนีเซีย "นายชารีฟ ซี. สุตาร์โจ" บอกว่า อินโดนีเซียกลายเป็นผู้ผลิตไข่มุกทะเลใ้ หรือเซาท์ซี ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date