ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — อุตสาหกรรม [x]

อินดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจจับมือกับภาคเอกชนเปิดตัวโครงการริเริ่ม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไข่มุก หนึ่งในนั้นคือการจัดเทศกาลไข่มุกอินโดนีซีย ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไข่มุกต่อภาคธุรกิจ อินดนีเซียมีศูนย์กลางการผลิตไข่มุกทะเลใต้อยู่ในน่านน้ำหลายจังหวัด ทั้งที่เกาะบาหลี นูซาเต็งการาตะวันตก ...

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

อินดนีซีย : ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดผลประโยชน์สู่ประชาชน ... ... ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ...

ญี่ปุ่นหนุนลงทุนอินโดนีซีย

... เพื่อเร่งให้นักลงทุนท้องถิ่นเข้าไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในอินโดนีซีย รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดตัวโครงการใหม่... ... และระบบบำบัดของเสีย อันเป็นภาคอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทญี่ปุ่นมองว่ามีความสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจในประเทศนี้... ... และความวุ่นวายทางการเมือง อย่างไรก็ดี อินดนีเซียยังมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน...

เอกชนอินโดนีเซียชมเชยนโยบายเกษตรไทย

... อินดนีเซียมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชหลายชนิด กอปรกับมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ทำให้นักธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารมองว่า อินดนีซียเป็นทั้งตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพ สามารถเป็นฐานการผลิตได้ อนึ่ง จากสถานการณ์การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตข้างต้น ...

ของแพง-ค่าแรงขึ้น เบรกทัวริสต์จีน...เมินช็อปสิงคโปร์

... โดยค่าเฉลี่ยของยอดขายของค้าปลีกสิงคโปร์เติบโตขึ้นเกือบ 1% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของทางรัฐบาล ที่ไม่รวมอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน อินดนีซีย และอินเดียรวมกัน คิดเป็นสัดส่วน 20% ของยอดขายค้าปลีกในสิงคโปร์ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นยอดขายที่มาจากนักท่องเที่ยวจีนเกือบครึ่ง ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ความสำเร็จทางนวัตกรรมประการหนึ่งคือความแพร่หลายของธุรกิจออนไลน์ในจีน โดยปัจจุบันมีชาวจีนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (netizens) ประมาณ 618 ล้านคน... ... และดอกบัวคู่ มณฑลเจียงซู เป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง... ... ได้ชูแนวคิดเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ระหว่างการเดินทางเยือนอินโดนีซีย และต่อมาแนวคิดนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจระยะยาวในที่...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... ขณะที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเติบโตมากที่สุดในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 (อินดนีซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม)  2. ปัจจัยบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออก  ... ... การบริโภคของภาคเอกชนและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น  2.2 การผลิตของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  2.3 แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อมีความกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้น  ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... อีกทั้งคู่แข่งในอาเซียนของไทย เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินดนีซีย และมาเลเซียต่างมีการเจรจาทำ FTA กับเกาหลีใต้นอกเหนือจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ... ... ในขณะที่อุปสรรคทางภาษีของไทยต่อเกาหลีใต้มักจะกระจุกตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรม หากมีการลดอุปสรรคทางภาษี สินค้าไทยที่มีโอกาสสูงอันดับต้นๆ ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... จุดเด่นของที่ตั้งที่อยู่ใกล้นครคุนหมิงแล้ว เมืองยวี่ซียังอยู่ในเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟ ... ... และทะเลสาบเอ๋อไห่ในเขตฯ ต้าหลี่                ด้านอุตสาหกรรม เมืองยวี่ซีถือเป็นแหล่งนวัตกรรมที่สำคัญ ... ... ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ... ... สหรัฐฯ รัสเซีย และอินโดนีซีย ในส่วนของประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจากัน ...
China

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade and Industry: METI) โดยองค์กรดังกล่าวจะทำหน้าที่สร้างพื้นฐานเพื่อการเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่นในต่างประเทศในส่วนที่ภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการได้เอง ... ... เพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นในไทย อินดนีซีย และกัมพูชา ภายในต้นปี 2557 [1] บริษัทที่เข้าร่วมโครงการมี ...
  relevance date