ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เกษตกร [x] เรียนรู้ [x] ไทย [x]

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... อุทัยธานี โดยได้จัดให้กลุ่มเกษตรกรไทยได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรญี่ปุ่นและดูงานด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่น... ... โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรไทยให้ได้มีต้นแบบและได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ... ... ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รายย่อยที่ได้เริ่มพัฒนาขีดความสามารถและมีการปรับปรุงรูปแบบการทำการกษตร ด้วยการพัฒนาไปสู่การแปรรูปและช่องทางจำหน่าย...
  relevance date