ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — เมียนมา [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายดนทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ ... ... และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายดนทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ...
Myanmar

ทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมียนมา ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม... ... เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เมียนมา ครั้งที่ 9 ร่วมกับนายจ่อ... ... ฝ่ายไทยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยกับมุขมนตรีภาคและรัฐของเมียนมาที่ติดกับชายแดนทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ชายดน                 2. ด้านเศรษฐกิจ...

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

... กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์ แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย/ต่องยิน นายดอน ... ... การพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนทย-เมียนมา ถือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ...

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ... ... ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย รวมทั้งแผนการดำเนินงาน ... ... ทั้งในด้านการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมการส่งเสริมการค้าชายแดน ... ... และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายดน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย ...

การหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ... ... โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ชายดนและหารือร่วมกันเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนผ่านกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมาขอบคุณรัฐบาลไทยที่อนุญาตให้แรงงานเมียนมาที่ตกค้างในประเทศไทยสามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานต่อได้อีก 2 ปี จนถึงเดือนมีนาคม...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... และเมืองที่สำคัญอันดับ 3 ของเมียนมา ถัดจาก Nay Pyi Taw และ ... ... รวมทั้งเยือนเมือง Kalaymyo เมืองใหญ่ใกล้ชายแดนกับอินเดีย และทางผ่านที่สำคัญ ... ... สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม Mandalay สภาหอการค้าชายแดน Kalay-Tamu ตลอดจนพบหารือกับผู้แทนภาครัฐของรัฐ ... ... และประสงค์ให้ภาคเอกชนไทยได้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ ...
Myanmar
  relevance date