ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — เวียดนาม [x] การส่งออก [x]

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

... ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" (Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam) กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ของยอดการค้าต่างประเทศของกว่างซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับเวียดนาม ที่คิดเป็นร้อยละ 40.30 ของยอดการค้าต่างประเทศของกว่างซี... ....7 ซึ่งต่างจากการค้ากับกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ทีมีแนวโน้มขยายตัวไปในทางที่ดี... ... ด่านดังกล่าวถูกใช้ประโยชน์เพื่อการส่งออกสินค้าไปไทยเพิ่มมากขึ้น...
  relevance date