ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — ความสัมพันธ์ทางการทูต [x]

พิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) แก่รัฐบาล สปป. ลาว

... เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน สปป. ลาว อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง วาระครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว ที่จะครบรอบในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกันตลอดปี 2563 ...

การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าฯ ที่มีชายแดนติดกับลาว และจังหวัดใกล้เคียง

... ได้พบหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนางฟองสะหมุด อั่นลาวัน หัวหน้ากรมเอเชีย แปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เพื่อแนะนำตัว และหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว ในปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สองประเทศร่วมก้าวต่อไปในอนาคตในฐานะ "หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"  ...

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย- ลาว และยังเป็นปีที่ 40 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...

กรมเอเชียตะวันออกส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงไทย-ลาวหลังโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

... เขตแดนติดกับแขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต และแขวงสาละวันของ สปป.ลาว และจังหวัดพระวิหาร ของกัมพูชา              การศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ... ... และได้ประชุมหารือรับฟังข้อคิดเห็นหรือปัญหาในทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง             ไทยกับลาวจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 70 ปี ในวันที่ 19 ธันวาคม ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เดินทางเยือนไทยในโอกาสครบรอบ 130 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ... ... มากเป็นอันดับ 5 รองจากจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ สปป. ลาว     ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์ กรมเอเชียตะวันออก ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... ปีที่ผ่านมา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีที่สำคัญระหว่างสองประเทศ ... ... ไทยกับเวียดนามจะสามารถเปิดบริการรถโดยสารประจำทางผ่าน สปป.ลาว และการเดินเรือตามแนวชายฝั่งผ่านกัมพูชาได้โดยเร็ว ...
  relevance date