ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ความสัมพันธ์ไทย-ลาว [x]

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... มานะทัต กงสุล บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ศักยภาพของแขวงภาคกลางและภาคใต้... ... ตามที่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทย-ลาว เมื่อ ต.ค. ๕๘ ได้สนับสนุนให้หน่วยงานของทั้งสองประเทศหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างสองประเทศ... ... เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เป็นจำนวนมากและเห็นว่า สปป.ลาวให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนอย่างมาก...

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ... ... ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย- ลาว และยังเป็นปีที่ 40 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...

กรมเอเชียตะวันออกส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงไทย-ลาวหลังโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

... เขตแดนติดกับแขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต และแขวงสาละวันของ สปป.ลาว และจังหวัดพระวิหาร ของกัมพูชา              การศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ... ... โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะมีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาวในระดับพื้นที่ ********** สำนักงานเลขานุการกรม ...
  relevance date