ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ธนาคาร [x]

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว

ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยคาดหวังจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราในประเทศไทย และที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏข่าวว่า ...

สปป.ลาว กำหนดจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศที่มีมูลค่าเกิน ...

... เจ้าหน้าที่ภาษีมีสิทธิประเมินมูลค่าสินค้าตามที่เห็นเหมาะสม  สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก สปป. ลาวเป็นประจำจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าติดตัวผู้โดยสารในมูลค่า ... ... สนับสนุนการใช้สินค้าที่ลาวผลิตเอง และช่วยควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลาง อนึ่ง แม้ภาคธุรกิจจะแสดงความเห็นสนับสนุนการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ...

รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ

... เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกคำสั่งดำเนินการตาม 8 มาตรการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในช่วง ... ... และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ รวมทั้งจำกัดส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารและร้านแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ให้เกินร้อยละ ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... ไทยกับเวียดนามจะสามารถเปิดบริการรถโดยสารประจำทางผ่าน สปป.ลาว และการเดินเรือตามแนวชายฝั่งผ่านกัมพูชาได้โดยเร็ว ... ... การพิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกันและกัน ความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยและเวียดนามสามารถเปิดสาขาในประเทศกันและกันเพิ่มขึ้น ...
  relevance date