ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — บริจาค [x]

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

...  สถานเอกอัครราชทูตฯ และนักธุรกิจไทยในเมียนมายังได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ด้วย ... ... โรงพยาบาลราชวิถีจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยนำผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยมาให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคเกี่ยวกับหูให้แก่ชาวเมียนมา ณ โรงพยาบาลทวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

เอกอัครราชทูตฯ นำทีมประเทศไทยสำรวจสภาพพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย

... เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับฝ่ายเมียนมา ในการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ... ... และคณะยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์โรคเรื้อนเมืองเมาะลำไย และได้บริจาคเงินและยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับบริษัท ...
  relevance date