ค้นหา

 
Found: 24
Where: tags — สปป.ลาว [x]

... สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว

ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยคาดหวังจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราในประเทศไทย ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย... ... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม เมื่อวันที่... ... ให้จัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยและสปป.ลาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทย...

สปป.ลาว กำหนดจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศที่มีมูลค่าเกิน ...

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายบุนปะเสิด สีกุนละบุด รักษาการอธิบดีกรมภาษี กระทรวงการเงิน สปป. ลาว  ได้แถลงข่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางการ สปป. ลาว จะเริ่มเก็บ “ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม” ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

... นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  เมื่อวันที่ ...

การเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่อง "เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ เวียงจันทน์

... สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โดยความร่วมมือกับสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้จัดการเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ... ... สะหวันเพ็ด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว และนายหลี บุนค้ำ เอกอัครราชทูต สปป. ลาว ...

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าสิงไซยะราม แขวงอุดมไซ สปป. ลาว

... พฤศจิกายน 2560 นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ... ... ไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าสิงไซยะราม แขวงอุดมไซ สปป. ลาว โดยมีผู้แทนฝ่ายไทย ได้แก่ ร.อ. ชัชวรรณ ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "40 ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "๔๐ ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "40 ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "40 ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "40 ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...

ไทย - ลาว : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

... นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – สปป. ลาว ได้เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ ...

สายใยเชื่อมสัมพันธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความผูกพันของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date