ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — สะพานมิตรภาพไทยลาว [x]

สายใยเชื่อมสัมพันธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

... นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ ... ... โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง คือ "สะพานมิตรภาพไทยลาว" ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ลานเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว   ภาพ สภาพถนนของ สปป.ลาว บนเส้นทาง R3A เข้าสู่ไทยที่ด่านเชียงของ จ.เชียงราย ... ... นั่นก็คือ “ด่านเชียงของ” จ.เชียงราย (โดยนั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 ซึ่งเป็นประตูทางออกของไทยในการส่งออกสินค้าไปจีน ...
R3A R3A+
  relevance date