ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เครือข่ายกับข้าราชการ [x]

โครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเมียนมา

... พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2558 ตามโครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเมียนมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย ...
  relevance date