ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เนปิดอว์ [x]

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์

... นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้อาซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวข้อง ... ... รวมทั้งการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์เนปิดอว์เกี่ยวกับการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ...
  relevance date