ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เวียดนาม [x]

ประกาศผลการสอบคัลือกลูกจางเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ "โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ... ... การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม"

ตามที่กรมเอเชียตะวันออก ไ้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อคัเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ... ... การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม" และไำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าว ...
  relevance date