ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — แรงงาน [x]

ม่วนชื่น งานสัมมนา 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลาว

... ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และโอกาสในการลงทุนใน สปป.ลาว อย่างยั่งยืนโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน... ... ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า กุญแจสำคัญในการขยายธุรกิจใน สปป.ลาวคือการรู้จุดแข็งของตนและรู้ความต้องการของตลาด... ... ผู้ร่วมงานเสวนายังเสนอแนะให้ภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรด้วย...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย... ... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม เมื่อวันที่... ... และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน โดยการอำนวยความสะดวกให้แรงงานลาวเข้ามาทำงานตามพื้นที่แนวชายแดนแบบไปเช้าเย็นกลับ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

... ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นที่หยิบยกหารือคือ บทบาทของ สปป.ลาวในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2559 ความร่วมมือด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...

การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว

... การกลับมาเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าตามจังหวัดชายแดนอีกครั้ง การส่งเสริมธุรกิจ E-commerce ใน สปป.ลาว (3) ส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อของโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองประเทศ ... ... ปัญหาการดูดทรายในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รวมทั้ง ความร่วมมือด้านพลังงานอีกด้วย ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ต่อข้อสักถามเกี่ยวกับปัญหาของการขนส่งสินค้า คุณพศินฯ ให้ข้อมูลว่า “การขนส่งสินค้าผ่าน สปป.ลาว จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อสุ่มตรวจสินค้า ... ... ปัญหาต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องจ้างแรงงานมาขนถ่ายสินค้า การเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้า ...
R3A R3A+

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน ... ... ขณะที่อีกหลายประเทศต้องการผลักดันให้มีการเปิดเสรีภาคบริการและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ นอกจากนี้ การที่ข้อตกลง RCEP ไม่รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ฝ่ายญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยตามข้อริเริ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น - ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาวิศวกรและแรงงานด้านเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ... ... มากเป็นอันดับ 5 รองจากจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ สปป. ลาว     ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์ กรมเอเชียตะวันออก ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... ไทยกับเวียดนามจะสามารถเปิดบริการรถโดยสารประจำทางผ่าน สปป.ลาว และการเดินเรือตามแนวชายฝั่งผ่านกัมพูชาได้โดยเร็ว ... ... เวียดนามเป็นตลาดของสินค้าไทย  เป็นแหล่งลงทุน และกำลังเป็นแหล่งแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนาม ...
  relevance date