ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — ไทย-เมียนมา [x]

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

               นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมียนมา ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย ...

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จะกล่าวบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมทิศทางและศักยภาพของเศรษฐกิจเมียนมา นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะบรรยายเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการลงทุนในเมียนมา ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา

... งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจเมียนมา และกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพที่ไทยควรลงทุน นอกจากนี้ ยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมา ...

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างเมียนมา และนายติน อู ลวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย โครงการถนนสายเมียวดี-กอกะเร็ก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนสามฝ่ายระหว่างไทย-เมียนมา-อินเดีย และเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) ถนนสายดังกล่าวแบ่งออกเป็น ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา

... งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจเมียนมา และกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพที่ไทยควรลงทุน นอกจากนี้ ยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมา ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

... และนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...

ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจไทย

... ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ โดยเอกอัครราชทูตฯได้บรรยายเรื่องภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ซึ่งรวมถึงนโยบายของรัฐบาลไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน นโยบายต่อประเทศเมียนมา รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ที่ลงทุน แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาภาคการเงิน ...
  relevance date