ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — China [x] กฎระเบียบ [x]

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... ควรพัฒนาและปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและกฎระเบียบ เนื่องจากการมีระบบ โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่ควรจะเป็น... ... อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย นอกจากนี้... ... เชื่อมต่อผู้คนในสังคมแต่ก็อาจทำให้ผู้คนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องได้น้อยลง อ้างอิงจาก Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalisation, November 14, 2017 ...

กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

... เมษายน 2557 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ... ... ตามคำเชิญของคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) สาขานครเซี่ยงไฮ้ งานแถลงข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานับแต่มีการปฏิรูปและเปิดประเทศ... ... เพื่อขับเคลื่อนจีนให้บรรลุความฝัน China’s Dream ที่จะสร้างสังคมอยู่ดีกินดี... ... ส่งผลให้การทำธุรกรรมเงินหยวนสะดวกขึ้น (4) กฎระเบียบและการจัดการของภาครัฐ...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในจีนเป็นเวลากว่า... ... โดยปัจจุบันได้กลายเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกมากมาย อาทิ Huawei Tencent China Southern Power Grid, Guangzhou Automile Industry, Lenovo และ Midea เมื่อปี... ... ที่อยู่ภายใต้กรอบ GBA ได้เร่งดำเนินงานด้านกฎระเบียบและโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุนดังนี้...

การลงทุนของต่างชาติในจีน

... สหรัฐฯ รายงาน “Report on Foreign Investment Development in China 2019” จัดทำโดย University of International Business and... ... โดยการเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ นักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ (1) ใช้กฎระเบียบด้านการลงทุนแบบสากลที่เปิดเสรีและอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น... ... Bank) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยังคงเรียกร้องให้จีนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น...
  relevance date