ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — China [x] หนานทง [x]

ซอกแซกเจียงซู : ตามไปดู "3 ขุมทรัพย์" ทางธุรกิจในเมืองหนานทง

... จนกลายเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในจีน หนานทงในฐานะหนึ่งในเมืองแรกของจีนสมัยใหม่ (The First City in Modern China) ซึ่งได้รับการพัฒนาและเปิดกว้างทางเศรษฐกิจเป็นลำดับแรกในยุคที่จีนมีนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน หนานทงอยู่ในฐานะเมืองที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ ...
  relevance date