ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — China [x]

โครงการรถไฟลาว - จีน เตรียมเปิดใช้บริการภายในปี 2564

... สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (2) “China-Laos rail connection will cut down on logistics cost, time for Thailand”, https://www.nationthailand.com/news/30393847 (3) “From Landlocked To Land-Linked Unlocking The Potential Of Lao-China Rail Connectivity”, http://documents1.worldbank.org/curated/en/648271591174002567/pdf/Main-Report.pdf

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู “ตลาดนครเฉิงตู เป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงกว่านครคุนหมิง ผู้บริโภคชาวเฉิงตูยินดีจ่ายค่าผลไม้ในราคาสูง เพื่อแลกกับผลไม้สดที่นำเข้าตามฤดูกาล แม้ว่าปริมาณความต้องการผลไม้ไทยในตลาดเฉิงตูยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับความต้องการในนครคุนหมิง แต่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้มากกว่าการจำหน่ายผลไม้ไทยในนครคุนหมิง” ติง เจียงเซิง เจ้าของบริษัทสุ๋ยกว่อเหลียนเมิ๋ง  พ่อค้าผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในนครคุณหมิง เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทยกับจีนตอนใต้ที่เรารู้จักและคุ้นหูกันดี...
China Laos R3A R3A+
  relevance date