ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — FTA [x] กุ้ง [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... โดยตรงกับเกาหลีใต้ ไทยจะเสียเปรียบหากไทยไม่มีการเจรจา FTA กับเกาหลีใต้ และเป็นที่น่าสนใจว่า เกาหลีใต้เป็นตลาดที่เก่าแก่ของไทย ... ... เกาหลีใต้ก็มีนโยบายคุ้มครองภาคการเกษตรอย่างมาก เช่น กุ ที่ให้สิทธิ MFN แก่ไทยในการนำเข้ากุ้ไทยที่อัตราภาษีร้อยละ ๒๐ ซึ่งนับว่าสูงมาก ...
  relevance date