ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — From Farm to Table [x]

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... รวมทั้งการจัดทำกรอบความตกลงการค้าเสรีในระดับภูมิภาคอื่น ๆ โครงการ From Farm to Tableได้จัดขึ้นระหว่างวันที่... ... ภายใต้เครือข่ายโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษ์พันธ์พืชในพื้นที่... ... ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รายย่อยที่ได้เริ่มพัฒนาขีดความสามารถและมีการปรับปรุงรูปแบบการทำการกษตร ด้วยการพัฒนาไปสู่การแปรรูปและช่องทางจำหน่าย...
  relevance date