ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Japan [x]

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... 2561 นโยบายการปฏิรูป เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ The Japan’s Plan or Dynamic Engagement of All Citizens ตามที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศไว้เมื่อเดือน กันยายน 2558 กล่าวคือ มุ่งเน้น  1) การเพิ่มมูลค่า GDP ไปสู่ระดับ 600 ล้านล้านเยน ...
Japan
  relevance date